11 okt. 2016

Internationella Flickdagen

 
 
 
 
Idag firar vi den Internationella Flickdagen. Denna dag är FN:s gensvar till de akuta problem vår värld möter varje dag: försummelsen och nedvärderingen av flickor världen över.
 
Det är inte acceptabelt att flickor i åldern 10-14 i genomsnitt arbetar sju timmar om dagen i sina hem i stället för att gå i skolan. Det är lika lite acceptabelt att minderåriga flickor dör av förlossningskomplikationer på grund av att deras kroppar inte är färdigutvecklade. Det är heller inte acceptabelt att var tredje flicka i utvecklingsländerna riskerar att bli bortgift innan hon har fyllt 18 år och därmed berövas sin barndom.


Så en stor hyllning till världens alla tjejer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar